Srpanj, 2011.godine Karate je organiziran u suradnji s Karate klubom Delta iz Rijeke i njihovim profesionalnim trenerom. Tečaj je pohađalo 45 mladih te njih 22 položilo ispit 8KYU za žuti pojas kojom prilikom su dobili priznanja i diplomu Hrvatskog karate saveza. Time je grad Čabar dobio svoje prve karatiste.              

Srpanj, 2011.godine Tečaj plesa kojeg su 2011. godine vodile trenerice Društva za ples Superdance iz Rijeke, održavao se svake subote. Sudjelovalo je 33 mladih u mlađoj grupi ritmike te starijoj u Hip hop-u sa Show danceom. Održan je i njihov prvi nastup u Radničkom Domu u Delnicama na kojem su nastupile i plesne skupine iz Delnica i Rijeke.                         […]