Srpanj, 2012.godine U rujnu 2011.godine nastavila se suradnja s Karate klubom ”Delta”, a obuku je nastavio voditi trener Neven Petrović. Tako je grad Čabar dobio drugu generaciju karatista. Na završnoj svečanosti upriličenoj povodom polaganja ispita sudjelovalo je 28 mladih karatista. Njih šest položilo je ispit za 8 KYU (žuti pojas), a preostalih 22 za 7 KYU (narančasti pojas). Karatisti iz Rijeke oduševljeni su radom s mladima u Čabru te su […]

Srpanj, 2012. godine Plesnu skupinu u školskoj godini 2011./2012. vodila je učiteljica Sanda Erent. Drugu godinu djelovanja obilježili su nastupi na priredbama i svečanostima na području grada Čabra, a školu plesa pohađalo je 23 učenika.                            Božićna predstava u Čabru, prosinac 2011.  Božićna predstava u Gerovu, prosinac 2011.                     […]