UDRUZI MLADIH „MOTUS“ DODIJELJENA GODIŠNJA NAGRADA I JAVNO PRIZNANJE GRADA ČABRA ZA 2013. GODINU Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj 12. rujna 2013. u prostorijama Doma kulture u Tršću, Udruzi mladih „Motus“ dodijeljena je Godišnja nagrada i javno priznanje Grada Čabra za 2013. godinu, za osmišljavanje i realizaciju sportskih, kulturnih i drugih programa, projekata i priredbi u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih na području grada Čabra. […]